duminică, 24 martie 2019

În casă nouă

Cu permisiunea doamnei Mona Serbanescu, cu mulțumiri pentru frumoasa întâmpinare și generoasa promovare a cărții "Unde este trecut numele", biruit-au gândul să scot la iveală șase poeme transpuse cu har în limba franceză.
Lorena Stuparu
Où le nom est inscrit
(Unde este trecut numele)
Paysage urbain
Cette bibliothèque demeure
un matin de novembre
lorsque tu existais dans les feuilles de printemps
et dans le soleil d’été
dans le souvenir de cette pensée
que je devais te chercher.
(Peisaj urban
Această bibliotecă rămîne într-o
dimineaţă de noiembrie
cînd tu existai în frunzele de primăvară
şi-n soarele de vară
în amintirea acelui gînd
că trebuie să te caut.)
Apprentissage
Comme il aurait été bref un
poème tissé
de fils de la Vierge
lorsque j’ai mis à mes oreilles
deux épingles
qui contenaient des feuilles,
des vitamines, des cellules, des monades, des couronnes
des boutons, des miettes, des aspirines
tout ce qui s’endort d’une manière sphérique
toute sorte de petits couvercles
et de petits atomes
exemplaires, brillants
polis jusqu’au refus
dans un manuscrit austère et confus
lorsque j’ai mis à mes oreillesdeux épingles
c’était un endroit réservé aux dames
inhabituel et fugitif,
sur le caractère du héros
j’aurais dû au moins poser des questions
sur son livre qu’il n’avait pas écrit
et comme un poème aurait – il été bref
vainement.
(Ucenicie
Cît de scurt ar fi fost un
poem alcătuit
din funigei
cînd mi-am prins în urechi
două clame
ce conţineau frunze,
vitamine, celule, monade, coroane
nasturi, firimituri, aspirine
tot ceea ce într-un fel sferic adoarme
tot felul de căpăcele
şi mici atomi
exemplari, străluciţi
lustruiţi la refuz
într-un manuscris auster şi confuz
cînd mi-am prins în urechi două clame.
eram într-un loc rezervat pentru doamne
neobişnuit şi fugar.
de caracterul eroului
să fi întrebat
de cartea lui nescrisă măcar
şi cît de scurt ar fi fost un poem
în zadar.)
Ars amandi
Tu es mort lorsque tu t’es rendu compte
que tu existais
tu me priais doucement comme dans une paraphrase
de me rappeler au moins
ce côté-ci
de ton être
et le poser
dans ta calligraphie
je m’émerveillais secrètement que tu étais poète.
(Ars amandi
Tu ai murit cînd ţi-ai dat seama
că exişti
mă rugai încet ca într-o parafrază
să-mi amintesc măcar
partea aceasta
a fiinţei tale
şi s-o aşez
în caligrafia ta
eu mă minunam în taină că eşti poet.)
Étant nécessaire pour me faire rêver dans le registre d’immeuble
Si j’existe et j’ai une carte d’identité
ça veut dire que dans ma conscience
les rayons de lune
séparent la lumière de l’ombre
glissant des informations exactes
décantant les choses dont je rêve des choses dont je ne rêve pas
parmi des êtres que tu pourrais
aimer, s’ils n’existaient
que dans le livre.
Un livre comme le berceau
du chat
un livre si paresseusement, si tendrement
feuilletée en étapes où
les rayons de lune seules soutiennent
que j’existe et que j’ai une carte d’identité.
(Fiindu-mi necesară pentru a visa în cartea de imobil
Dacă exist şi am buletin
înseamnă că în conştiinţa mea
razele lunii
despart lumina de întuneric
strecurînd informaţii exacte
decantînd cele visate de nevisate
printre vietăţi de care te-ai putea
îndrăgosti, de-ar exista
doar în carte.
O carte ca leagănul
pisicii
o carte aşa de leneş, aşa duios
răsfoită în trepte unde
numai razele lunii susţin
că exist şi am buletin.)
Des verticales
Le nuage de fumée
le nuage de moineaux
le nuage de pétales
le nuage de parfum
c’est ainsi que de temps en temps
le ciel paraît
entre nous.
(Verticale
Norul de fum
norul de vrăbii
norul de petale
norul de parfum.
Aşa se face din cînd în cînd
cer
între noi.)
Où le nom est inscrit (I)
Qui penses-tu t’ouvrir
ce soir le dictionnaire ?
Serait-ce
la joie de la lumière
dans une page lente ?
Ne veux-tu plutôt
connaître le manuel
des feuilles de vent et
revenir
en belle-de-jour?
( Unde este trecut numele
Cine vrei să-ţi deschidă
în seara asta dicţionarul?
Ar putea fi
bucuria luminii
într-o pagină lentă?
Nu ai vrea să cunoşti
mai curînd manualul
filelor de vînt şi
să te-ntorci
în rochiţa rîndunicii?)
Traducere de Mona Șerbănescu

vineri, 22 martie 2019

Câteva imagini de aseară

Planșele lui Valeriu color expuse (cu bun gust sub îndrumarea atentă a doamnei profesor Mona Șerbănescu) spun cât miliarde de cuvinte. 
Aștept și alte poze, cu empaticii și generoșii participanți 

Tot grație lui Valeriu, "mâna gândului" celor ce scriu

Tot grație lui Valeriu, "mâna gândului" celor ce scriu
"Artistul plastic Valeriu Pantilimon a fost cel care, pe parcusul celor cinci zile ale evenimentului, a desenat, live, în faţa publicului prezent la dezbateri şi lansări, “cuvintele din literatura română care contează”. Invitaţii de marcă ai României au primit din partea Institutului Cultural Român lucrări de artă semnate de artist".
https://www.rri.ro/…/literatura_romana_o_reusita_la_livre_p…
"Tot joi, artistul Valeriu Pantilimon va susţine un performance în premieră, „Voi fi mâna gândului tău". Graficianul va transpune, live, în roşu şi negru, emoţii, poveşti pe hârtie „aspră", cu condeiul. El va realiza o caligrafie unică a şapte citate din scriitori români. De asemenea, vor fi imprimate pe douăsprezece pânze suspendate pe o structură metalică, douăsprezece citate din autori canonici europeni".
http://www.rgnpress.ro/…/29932-icr-prezent-cu-dezbateri-i-l…
https://www.observatorcultural.ro/…/romania-la-tirgurile-d…/


Salutul lui Valeriu pentru Florin

De la Paris.

Știu că poate părea excesiv, dar nu pot să țin ascuns gestul nobil al dragului de Valeriu care săptămâna trecută, printre atâtea câte a avut de făcut, s-a gândit să arate lumii și cărticica semnată de mine și mai ales ilustrată de el și dedicată lui Florin mai ales
"Perimetrul spaţiului standului este marcat de prezenţa unor totemuri cu panouri iluminate, care pun în valoare lucrări ale artistului Valeriu Pantilimon, reunite cu această ocazie în expoziţia “Voi fi mâna gândului tau”. În interiorul elementelor vor fi suspendate citate din autori români afirmaţi în spaţiul cultural european, alcătuind o expoziţie de poezie caligrafică".
https://www.news.ro/…/salonul-cartii-de-la-paris-celebreaza…


miercuri, 20 martie 2019

La primăvara poeților

http://www.agentiadecarte.ro/2019/03/taifas-poetic-sub-semnul-printemps-des-poetes/?fbclid=IwAR0v1wUcmK2iRVOAdsmNCoFW0syn0CLdgqC5ImeNBfUMDr3UA7xn_Wq4SqQ


„Câţi în Hristos v-aţi botezat, în Hristos v-aţi îmbrăcat“

El este Alexandru-Cristian. Mămica lui a vrut să fie botezat, iar Părintele Cătălin mi-a făcut cinstea de a-mi propune să fiu nașă, după ce îmi exprimasem această doință într-o discuție mai veche.
Și ieri la prânz am căpătat un finuț. Slavă Domnului pentru toate!