joi, 12 iulie 2018

Din Epistolele Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel

"Căci nu mă ruşinez de Evanghelia lui Hristos, pentru că este putere a lui Dumnezeu spre mântuirea a tot celui care crede, iudeului întâi, şi elinului.
Căci dreptatea lui Dumnezeu se descoperă în ea din credinţă spre credinţă, precum este scris: "Iar dreptul din credinţă va fi viu"".- Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel, Capitolul 1, 16-17
"Cei ce prin El aţi crezut în Dumnezeu, Care L-a înviat pe El din morţi, şi I-a dat Lui slavă, ca să vă fie credinţa şi nădejdea voastră în Dumnezeu.
Curăţindu-vă sufletele prin ascultarea de adevăr, spre nefăţarnică iubire de fraţi, iubiţi-vă unul pe altul, din toată inima, cu toată stăruinţa,
Fiind născuţi din nou nu din sămânţă stricăcioasă, ci din nestricăcioasă, prin cuvântul lui Dumnezeu cel viu şi care rămâne în veac.
Pentru că tot trupul este ca iarba şi toată slava lui ca floarea ierbii: uscatu-s-a iarba şi floarea a căzut,
Iar cuvântul Domnului rămâne în veac. Şi acesta este cuvântul, care vi s-a binevestit". - Întâia Epistolă Sobornicească a Sfântului Apostol Petru, Capitolul 1, 21-25

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu