sâmbătă, 7 iulie 2018

O reeditare necesară

"După căderea omului şi îndepărtarea lui de Dumnezeu, Ziditorul nu a lăsat făptura Sa întru necunoaştere, dar nici nu S‑a descoperit oricui şi oricum. (...) Şi, fiindcă grăieşte tainele ascunse minţii şi ochiului nostru, e lesne de înţeles că Preasfîntul Duh nu poate vorbi decît tainic, urmînd ca tot darul Său să ne descopere înţelesul, prin cărţile de tîlcuire alcătuite de alţi aleşi ai Săi curaţi cu inima, singurii care pot vedea şi înţelege pe Dumnezeu" - Florin Stuparu, Prezentarea Tîlcuirii celor o sută cincizeci de psalmi ai Prorocului Împărat David. Reeditata zilele acestea la Editura SOPHIA.

https://www.librariasophia.ro/carti-T%C3%AElcuire-a-celor-o-sut%C4%83-cincizeci-de-psalmi-ai-Prorocului-%C3%8Emp%C4%83rat-David-Theodorit-al-Cirului-fer-so-17538.html

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu