vineri, 7 ianuarie 2011

URĂRI

"Înger înaintestătător, al cetelor drepţilor, tu eşti Ioane proorocule, că strălucind cu dumnezeiască lumină, luminezi pe toţi cei ce laudă dumnezeiască pomenirea ta, şi cu fierbinţeală şi dragoste te măresc şi zic către tine aşa:

Bucură-te, stea de lumină purtătoare lumii;
Bucură-te, făclie strălucitoare a toată făptura;
Bucură-te, cădere de pieire a demonilor;
Bucură-te, ridicarea pămîntenilor celor căzuţi;
Bucură-te, lumină necuprinsă de ochii omeneşti;
Bucură-te, adînc mare văzut de gîndurile credincioşilor;
Bucură-te, că tu eşti povăţuitorul mîntuirii;
Bucură-te, că luminezi inimile credincioşilor;
Bucură-te, dătătorule de bucurie al creştinilor;
Bucură-te, pierzătorul blestemului pămîntenilor;
Bucură-te, prin carte se luminează făptura;
Bucură-te, prin care se goneşte necazul;
Bucură-te, Sfinte Ioane, preacinstite Înaintemergătorule!"
(Icosul I, din ACATISTUL SFÎNTULUI IOAN BOTEZĂTORUL, Alcătuire a sfinţitului Patriarh Isidor al Constantinopolului, Bucureşti, Editura Sfintei Arhiepiscopii a Bucureştilor, 1994, p.409).

Le urez tuturor purtătorilor şi purtătoarelor numelor de Ion şi Ioana să fie luminaţi, drepţi şi curajoşi în spunerea adevărului precum Sfîntul Ioan Botezătorul, să se bucure de sănătate şi împlinire!
La mulţi ani!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu