joi, 28 iulie 2011

Deci locuiesc şi mă lecuiesc departe de ţinutul secuiesc

De fapt, filozofia chiriaşului grăbit pătrunde foarte încet (în şoaptă) în lumea vieţii.
Chiariaşul este grăbit (mai încape vorbă?) atât la modul pasiv, cât şi (auto)reflexiv. Şi chiar activ (nu-i nici-o contradicţie în diateze). Dar filozofia lui se mişcă lent. Îl ţine în loc.
De-asta şi spuneam nu chiar cu totul şi cu totul altceva în "Argument" la Filozofia chiriaşului grăbit. Studii şi eseuri, Craiova, Editura Aius, 2010 (?): "Reprezentativă în primul rând în plan existenţial şi subiectiv, drama aceasta a instabilităţii locuirii, tipică pentru omul societăţilor modernă şi postmodernă, se joacă deopotrivă în plan metafizic şi politic, iar mângâierile filosofice pe care le aduc distincţiile dintre diverse stadii ale locuirii, ne determină să considerăm binevenită atât tematizarea, cât şi refacerea traseului filosofic al câtorva dintre ipostazele locuitorului cultural". 
*
Cât mai e vară, cât mai e până la toamnă, sau, ca să citez niţel, înainte să apună soarele "o, Guillaume":

duminică, 24 iulie 2011

PFA (Act de reconstituire)

Ţinând cont de anumite dificultăţi în sesizarea caracterului evenimenţial, contextualizator şi persistent al unor accidente din perimetrul vieţii socio-economice,
Eu, fumător de pe cuprinsul ţării, prin delegaţii întrezăriţi
Am hotărât să constitui PARTIDUL FUMULUI ALBASTRU care să activeze pentru ocrotirea, promovarea şi propăşirea mediului ambiant şi a echilibrului ecologic,
Având următoarele scopuri, raţiuni, cerinţe, fumuri:
1.Menţinerea şi/sau reintroducerea în circuitul ecologic (pe orice cale, dar evitându-se frontul atmosferic = nori + vânt) a ţigaretelor Snagov, Cişmigiu, Mărăşeşti, Bucegi, Carpaţi.
2.Restituirea demnităţii montane a ultimelor trei mărci pe considerentul că reprezintă nişte cote ale munţilor, iar  nu nişte expediente.
3.Întoarcerea la sine -prin rotocoale- a unor activităţi sportive complexe precum: Start, Golf, Record, Top.
4.Reorganizarea unor cozi alimentare şi nealimentare de multe ori cu destinaţie vidă pentru cei din urmă care astfel se vor constitui în PFA.
5.Înlăturarea omuciderilor la urcarea şi coborârea din mijloacele de transport în comun prin asigurarea dreptului la coborâre, mai ales atunci când nu e necesar: cei care urcă îşi vor putea stinge ţigareta mai ales dacă mijlocul respectiv nu a a oprit în staţie.
6. Îmbunătăţirea calităţii fumului prin subţiere (facultativ).
7.Prezentul acord intră imediat în vigoare.
8.Pardon!
9.Ne puteţi telefona, desigur.
10. Nu ne telefonaţi.
11.Da, avem şi sediu.
12.Am vrea să înfiripăm o breaslă care să realizeze exponate pentru MUZEUL FUMULUI ALBASTRU care momentan conţine o gamă largă de piese tip Tomis, Doina, Unirea, Amiral. Cine nu se arată încrezător, nu întrezăreşte deschiderea.
13.Am dori prin asta să ne integrăm, dar să ne şi dezintegrăm social.
14.Obişnuiţi-vă cu ideea că scopul nostru este să fumăm atârnaţi de cer.

                                                                                            (martie 1990)

joi, 21 iulie 2011

"plecam în sănii, la concertul de mozart"

eu nu m-am plimbat cu sania - am fost o dată
în ziua cînd luasem chenzina mai la început, cu taxiul
pînă la arcul de triumf - şi ea mă săruta stins, adică molatec,
şi privindu-mă în vremea asta cu un fel de mirare
(mi-a spus mai tîrziu că era uimită de naivităţile mele,
în această îndeletnicire care este cochetăria buzelor,
îngăduită şi peregrinilor pioşi, care pot încerca
după ce-şi ating vîrful degetelor - acum cred că mai degrabă
voia să spună că o amuzau stîngăciile mele)
dar aici scrie că ar fi - sau mai degrabă ar fi fost - cu putinţă
să fi plecat cu sania cu cai la concertul de mozart -
adică o călătorie noaptea prin ninsoare către sunetele sticloase
ale pianului în dantelăriile limpide ale orchestrei, care, ca să sune mozartian,
trebuie să fie diamatin aşezată în faţa urechilor minţii,
ca pădurea asta rară unde înaintează sania
în care am fost serioşi - şi faţa ei îngropată în gluga de blană
mărturisind de la plecare încîntarea vrăjitorească pe care mozart
o pregăteşte pentru făptura ei, dacă într-adevăr, într-o seară ca asta
s-ar urca în sanie.

Mircea Ivănescu, Poeme vechi, nouă, 1989

http://www.youtube.com/watch?v=CQUFQ_N0JI8

În intimitatea ochiului uman

glanda lacrimală de la capătul sprâncenii drepte
conducta nasolacrimală de pe nara dreaptă
canaliculul lacrimal inferior din colţul dinspre nară al ochiului stâng
caruncula lacrimalis de lângă el
alături - punctul lacrimal
pupila lacrimală sus de tot, la rădăcină nării stângi
asemenea, canaliculul lacrimal superior
şi un sac lacrimal trântit în capul nărilor

toată reţeaua asta pusă în mişcare odată cu "darul lacrimilor", vorba poetului Lucian Blaga