sâmbătă, 17 septembrie 2011

Intuiţie lirică

MARIN MINCU

(Din păcate...)

din păcate
în afară de Urmuz
nu a murit nici un scriitor român
din voinţă proprie

să fii gata
când te cheamă textul
şi să te arunci în copcă
fără regrete

a avea curajul tragic
de a trăi în mioriţa
îngrozindu-i pe alţii
cu moartea ta

(A te deplasa la timp când...)

A te deplasa la timp când
simţi că nu te poţi smulge
din banalitatea cotidiană; să
reuşeşti să ieşi în afara

cercului: fisura astfel croită
îţi modelează mersul precum
zidul iedera împotriva
aceleiaşi limite crescând

să fii iederă ca să nu mori
zid să devii ca să se sprijine
altul pe tine atunci când
fisura interioară înaintează în noi

nici nu ştii că se poate muri
atât de uşor: nu se aude
nimic în afară doar aerul
se agită nevăzut în fericitul moment

(Nu mă deranjează deloc că nu pot...)

Nu mă deranjează deloc că nu pot
să mai merg decât cu mare lentoare
nici că nu mai aud toate
vorbele ce mi se adresează

adeseori mi se pune o barieră
pe simţuri şi devin imun
la orice solicitare cotidiană

mă bucur că respir de parcă
ceva sau cineva mă ameninţă cu sufocarea
de fapt îmi dau seama că
mă sufoc dar încep să mă
obişnuiesc ca un viezure

(Cu fiecare dimineaţă gri...)

Cu fiecare dimineaţă gri
mă ridic tot mai golit de
transcendenţă din patul metafizic
cum L-a numit prietenul meu
Dan Laurenţiu în ultimul volum
ce i-am publicat
deşi mă doare totul
nu mai consult nici un medic
ar mai fi de controlat de ce
gura mea exală toxine tot mai tari
când o deschid rar ca să-i vorbesc lui
Ralu (?) despre ce-am făcut şi dres
printre codrii de vise neîmplinite
în această existenţă falnică

(Nu căuta că nu am cuvinte...)

Nu căuta că nu am cuvinte
să mă apăr: sunt într-o
perioadă când nu cuvintele
trebuie să primeze

Arhetipul sunt aici
precum arborele patului
lui Ulise: singur pot
să ştiu dacă şi tu eşti

aşa că supune-te acestei
delte a mea, acestui plaur verde din
care ies pelicani, corcodei, lişiţe,
stârci şi tor felul de (r)egrete

(Versuri alese pe sufletul meu acum din PARADIGMA; Anul !9, Nr.1-2/2011, p.10)

duminică, 11 septembrie 2011

"arătându-li-Se timp de 40 de zile şi vorbind cele despre Împărăţia lui Dumnezeu"

"Şi apropiindu-Se Iisus, le-a vorbit lor, zicând: Datu-Mi-s-a toată puterea, în cer şi pe pământ.
 Drept aceea, mergând, învăţaţi toate neamurile, botezând-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh,
 Învăţându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă, şi iată Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârşitul  veacului. Amin."
                                                          MATEI, 28, 18-20
"Iar celor ce vor crede, le vor urma aceste semne: în numele Meu, demoni vor izgoni, în limbi noi vor grăi,
 Şerpi vor lua în mână şi chiar ceva dătător de moarte de vor bea nu-i va vătăma, peste cei bolnavi îşi vor pune mâinile şi se vor face sănătoşi.
 Deci Domnul Iisus, după ce a vorbit cu ei, S-a înălţat la cer şi a şezut de-a dreapta lui Dumnezeu.
 Iar ei, plecând, au propovăduit pretutindeni şi Domnul lucra cu ei şi întărea cuvântul, pin semnele care urmau. Amin."
                                                            MARCU, 16, 17-20
"Şi iată, Eu trimit peste voi făgăduinţa Tatălui Meu; voi însă şedeţi în cetate, până ce vă veţi îmbrăca cu putere de sus.
 Şi i-a dus afară până spre Betania şi, ridicându-Şi mâinile, i-a binecuvântat.
 Şi pe când îi binecuvânta, S-a despărţit de ei şi S-a înălţat la cer.
 Iar ei, închinându-se Lui, s-au întors în Ierusalim cu bucurie mare.
 Şi erau în toată vremea în templu, lăudând şi binecuvântând pe Dumnezeu. Amin."
                                                             LUCA; 24, 49-43
"Şi au zis unul către altul: Oare, nu ardea în noi inima noastră, când ne vorbea pe cale şi când ne tâlcuia Scripturile?"
                                                             LUCA, 24, 32
"Iar ei, adunându-se, Îl întrebau, zicând: Doamne, oare, în acest timp vei aşeza Tu, la loc, împărăţia lui Israel?
 El a zis către ei: Nu este al vostru a şti anii sau vremile pe care Tatăl le-a pus în stăpânirea Sa,
 Ci veţi lua putere, venind Duhul Sfânt peste voi, şi Îmi veţi fi Mie martori în Ierusalim şi în toată Iudeea şi în Samaria şi până la marginea pământului.
 Şi acestea zicând, pe când ei priveau, S-a înălţat şi un nor L-a luat de la ochii lor.
 Şi privind ei, pe când El mergea la cer, iată doi bărbaţi au stat lângă ei, îmbrăcaţi în haine albe,
 Care au şi zis: Bărbaţi galileeni, de ce staţi privind la cer? Acest Iisus care S-a înălţat de la voi la cer, astfel va şi veni, precum L-aţi văzut mergând la cer".
                                                             IOAN, FAPTELE SFINŢILOR APOSTOLI, 1, 6-11

luni, 5 septembrie 2011

Fericirile

Fericiţi cei săraci cu duhul, că a lor este împărăţia cerurilor.
Fericiţi cei ce plâng, că aceia se vor mângâia.
Fericiţi cei blânzi, că aceia vor moşteni pământul.
Fericiţi cei ce flămânzesc şi însetează de dreptate, că aceia se vor sătura.
Fericiţi cei milostivi, că aceia se vor milui.
Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu.
Fericiţi făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema.
Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate, că a lor este împărăţia cerurilor.
Fericiţi veţi fi când vă vor ocărî şi vă vor prigoni şi vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră, minţind din    pricina Mea.
Bucuraţi-vă şi vă veseliţi, că plata voastră multă este în ceruri, că aşa au prigonit pe proorocii cei dinainte de voi.
                                               MATEI, 5, 3-12