vineri, 27 iulie 2018

O veste foarte bună


Băiatul nostru Ioan-Vasile este student la Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti. Îi mulţumesc lui Dumnezeu!

joi, 12 iulie 2018

Din Epistolele Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel

"Căci nu mă ruşinez de Evanghelia lui Hristos, pentru că este putere a lui Dumnezeu spre mântuirea a tot celui care crede, iudeului întâi, şi elinului.
Căci dreptatea lui Dumnezeu se descoperă în ea din credinţă spre credinţă, precum este scris: "Iar dreptul din credinţă va fi viu"".- Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel, Capitolul 1, 16-17
"Cei ce prin El aţi crezut în Dumnezeu, Care L-a înviat pe El din morţi, şi I-a dat Lui slavă, ca să vă fie credinţa şi nădejdea voastră în Dumnezeu.
Curăţindu-vă sufletele prin ascultarea de adevăr, spre nefăţarnică iubire de fraţi, iubiţi-vă unul pe altul, din toată inima, cu toată stăruinţa,
Fiind născuţi din nou nu din sămânţă stricăcioasă, ci din nestricăcioasă, prin cuvântul lui Dumnezeu cel viu şi care rămâne în veac.
Pentru că tot trupul este ca iarba şi toată slava lui ca floarea ierbii: uscatu-s-a iarba şi floarea a căzut,
Iar cuvântul Domnului rămâne în veac. Şi acesta este cuvântul, care vi s-a binevestit". - Întâia Epistolă Sobornicească a Sfântului Apostol Petru, Capitolul 1, 21-25

sâmbătă, 7 iulie 2018

O reeditare necesară

"După căderea omului şi îndepărtarea lui de Dumnezeu, Ziditorul nu a lăsat făptura Sa întru necunoaştere, dar nici nu S‑a descoperit oricui şi oricum. (...) Şi, fiindcă grăieşte tainele ascunse minţii şi ochiului nostru, e lesne de înţeles că Preasfîntul Duh nu poate vorbi decît tainic, urmînd ca tot darul Său să ne descopere înţelesul, prin cărţile de tîlcuire alcătuite de alţi aleşi ai Săi curaţi cu inima, singurii care pot vedea şi înţelege pe Dumnezeu" - Florin Stuparu, Prezentarea Tîlcuirii celor o sută cincizeci de psalmi ai Prorocului Împărat David. Reeditata zilele acestea la Editura SOPHIA.

https://www.librariasophia.ro/carti-T%C3%AElcuire-a-celor-o-sut%C4%83-cincizeci-de-psalmi-ai-Prorocului-%C3%8Emp%C4%83rat-David-Theodorit-al-Cirului-fer-so-17538.html