miercuri, 29 august 2018

"Filosofeme"

Aşa cum e el, şi oricît de greu ne-am înţelege în ultima vreme, acest corp este o casă şi este mult mai bun pentru mine decît Farmacia Inimii.
Aşa cum e ea, aceasta este o viaţă şi este mult mai bună decît moartea
.

luni, 27 august 2018

Iubire, tînăra mea emblemă

Şi pentru că amintindu-ţi de tine însuţi într-un colţişor din oglinda celuilalt, deodată capătă mai mult sens şi mai multă realitate chiar şi isprăvile cele mai „neserioase”, iată cum scriam despre iubire prin toamna lui 2008

https://liternautica.com/iubeste-si-lasa-ma-n-pace/


sâmbătă, 25 august 2018

Aseară

în pauza dintre poemele şi spusele Norei Iuga. Despre inspiraţie ca îndrăgostire şi despre această perpetuă îndrăgostire aproape fără obiect, ca stare poetică, ca adevărată tinereţe fără bătrîneţe şi viaţă fără de moarte. Fiindcă despre sublimarea şi treptata despărţire de trup a îndrăgostirii, odată cu trecerea anilor, despre trăirea îndrăgostirii în imaginaţie, dar nu ca proiecţie erotică, ci mai curînd ca retrăire în amintire, ca rearanjare în memorie a imaginilor din trecut, ca mod de a fi împreună cu cei ce nu mai sunt, ca întemeiere a speranţei în nemurire.
Îmi pare atît de bine că am reuşit să ies un pic din letargie şi să urc pe Magheru One, „poate mă învaţă Nora Iuga ceva”, după cum îi spuneam unei prietene la telefon, în 168, în drum spre eveniment. Sigur, eu am rezumat grotesc ce a spus Nora Iuga cu un farmec desăvîrşit (trist şi vesel totodată), selectînd mai mult ceea ce m-a ajutat să-mi amintesc de mine însămi. Dar cred că asta este calitatea prin excelenţă a maestrului în deplinul înţeles al cuvîntului : că adresîndu-se unei mulţimi, se adresează fiecăruia în parte.
Îi mulţumesc şi pe această cale inimoasei Daniela Luca pentru fotografii!
sâmbătă, 4 august 2018

Ca frunzele care înverzesc

„Deci, după cuviinţă, şi Fericitul David l-a asemănat pe cel ce s-a îndeletnicit întru dumnezeieştile cuvinte cu pomii răsădiţi lîngă izvoarele apelor, care au frunzele de-a pururea înfrunzite şi aduc rodul la vreme, pentru că nevoitorii faptei bune vor lua roadele ostenelilor în viaţa ce va fie. Şi, purtînd întru ei totdeauna nădejdea cea bună, ca pe nişte frunze, înverzesc, şi se bucură, şi prin mîngîiere uşurează greutatea ostenelilor”. Amin!
Din Fericitul Theodorit al Kirului, Tîlcuire a celor o sută cincizeci de psalmi ai Prorocului Împărat David, Ediţie îngrijită și note de Florin Stuparu, Editura Sophia, 2018, p.11 (La PSALMUL I al lui David, nescris deasupra la Evrei).