joi, 24 martie 2011

Jurnal de campanie

CELOR CE CAD SUB GLOANŢE

                                       Motto: "Ca un glob de aur luna strălucea
                                                    Şi pe-o vale verde oştile dormea".
                                                          (D.Bolintineanu)

Pleacă, fluture, du-te, niciodată
nu ieşim din război. Priveşte-mă, iată-mă,
rătăcit, zadarnic ca un cuc pe Niagara,
dorm şi eu îmbrăcat, mereu, cu raniţa-n spate,
dorm pe mine, dedesubtul meu, îngropat
în cartuşele trase, în cartuşele lumii, măi frate...

Eu lampa n-o mai sting, n-o mai aprind,
nu mai citesc, nu mai scriu,
Eulampia, dragostea mea, doarme şi ea
veşnic îmbrăcată, dormim împreună,
reciproc, unul împotriva altuia, îngropaţi
în cartuşele goale, fumegânde,
cartuşele lumii, măi frate...

Şi-atuncea colonelul răcni, îmbrăcat,
cu raniţa-n spate: - Vă ordon,
treceţi gîrla, treceţi gîrla albastră!...
Dar gîrla e mică, e roşie, o gîrlă
raională, păcat de ea, măi frate!...
-Trăiască! răcni colonelul. -Trăiască!
strigarăm în cor. - Trăiască! răspunse
ecoul pădurii. Dar lampa
n-o mai aprind, n-o mai sting.
Dar lampa singură s-a stins, măi frate...

-Dar însă totuşi! - răcni colonelul -
sîntem oameni! Nu vă lăsaţi! Vă ordon,
treceţi gîrla, treceţi gîrla amară -
oameni sîntem, vă ordon tuturor, fără excepţie:
daţi-ne un pustiu, daţi-ne pustiuri
şi mlaştini, şi vom face din ele
nemaivăzute oraşe înflorite, ori daţi-ne
oraşe şi oameni, şi vom face
nemaivăzuite pustiuri şi mlaştini roşii!...
- Trăiască Alfa şi Omega, Cubitus şi Radius
şi celelalte constelaţii surori! Vă ordon: nu vă lăsaţi
barbă, ori lăsaţi-vă barbă, vă ordon:
faceţi cum vreţi!...Şi, îngropat
pînă la genunchi, adormi răcnind bravul colonel,
îngropat pînă la brîu, pînă la gît,
în malul ce urca mereu, văzînd cu ochii,
în malul de cartuşe trase, fumegînde, fierbinţi,
cartuşele lumii, măi  frate...

Oh, pleacă, deci, fluture, du-te, sînt vinovat -
şi eu dorm, mereu, îmbrăcat, cu raniţa-n spate,
dorm pe mine, dedesubtul meu, îngropat,
şi lampa n-o mai sting, n-o mai aprind,
şi dorm cîntînd în neştire, pierdut, deşuchiat:
"O, draaaga mea, iubiiita mea,
o, visuriiile mele"...Ori: "Eulampia
singură s-a stins"...Şi, mai presus de toate:
"vă ordon, treceţi gîrla, treceţi gîrla amară,
prin toate cartuşele lumii, mai frate!"...

                                                        Geo Dumitrescu

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu