sâmbătă, 16 aprilie 2011

...

"Cum voi plînge orbirea sufletului meu! Cum voi plînge atîta necunoştinţă a mea! Cum voi plînge voirea mea cea aşa de pătimaşă şi nepocăită! Astăzi nevoitorii se odihnesc cu mîngîierea Sfîntului Duh, iar eu mă tulbur, socotind sărăcia mea cea din lenevire. Astăzi se veselesc cei cărora li se descoperă de către Dînsul cele tainice, iar eu mă ruşinez că de toată fapta cea bună străin am crescut. Astăzi se bucură cei ce văd de la Dînsul vistieriile răsplăţilor lor, iar eu plîng cu amar că m-am alăturat cu dobitoacele cele fără de minte şi m-am asemănat lor. Gol m-am făcut eu, ticălosul, cu a mea trîndăvie, fiindcă străin sînt de cei ce întru rugăciune şi întru priveghere s-au nevoit".

                  Din PLÎNSUL DE SÎMBĂTĂ SEARA al Sfîntului Efrem Sirul

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu