duminică, 11 septembrie 2011

"arătându-li-Se timp de 40 de zile şi vorbind cele despre Împărăţia lui Dumnezeu"

"Şi apropiindu-Se Iisus, le-a vorbit lor, zicând: Datu-Mi-s-a toată puterea, în cer şi pe pământ.
 Drept aceea, mergând, învăţaţi toate neamurile, botezând-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh,
 Învăţându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă, şi iată Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârşitul  veacului. Amin."
                                                          MATEI, 28, 18-20
"Iar celor ce vor crede, le vor urma aceste semne: în numele Meu, demoni vor izgoni, în limbi noi vor grăi,
 Şerpi vor lua în mână şi chiar ceva dătător de moarte de vor bea nu-i va vătăma, peste cei bolnavi îşi vor pune mâinile şi se vor face sănătoşi.
 Deci Domnul Iisus, după ce a vorbit cu ei, S-a înălţat la cer şi a şezut de-a dreapta lui Dumnezeu.
 Iar ei, plecând, au propovăduit pretutindeni şi Domnul lucra cu ei şi întărea cuvântul, pin semnele care urmau. Amin."
                                                            MARCU, 16, 17-20
"Şi iată, Eu trimit peste voi făgăduinţa Tatălui Meu; voi însă şedeţi în cetate, până ce vă veţi îmbrăca cu putere de sus.
 Şi i-a dus afară până spre Betania şi, ridicându-Şi mâinile, i-a binecuvântat.
 Şi pe când îi binecuvânta, S-a despărţit de ei şi S-a înălţat la cer.
 Iar ei, închinându-se Lui, s-au întors în Ierusalim cu bucurie mare.
 Şi erau în toată vremea în templu, lăudând şi binecuvântând pe Dumnezeu. Amin."
                                                             LUCA; 24, 49-43
"Şi au zis unul către altul: Oare, nu ardea în noi inima noastră, când ne vorbea pe cale şi când ne tâlcuia Scripturile?"
                                                             LUCA, 24, 32
"Iar ei, adunându-se, Îl întrebau, zicând: Doamne, oare, în acest timp vei aşeza Tu, la loc, împărăţia lui Israel?
 El a zis către ei: Nu este al vostru a şti anii sau vremile pe care Tatăl le-a pus în stăpânirea Sa,
 Ci veţi lua putere, venind Duhul Sfânt peste voi, şi Îmi veţi fi Mie martori în Ierusalim şi în toată Iudeea şi în Samaria şi până la marginea pământului.
 Şi acestea zicând, pe când ei priveau, S-a înălţat şi un nor L-a luat de la ochii lor.
 Şi privind ei, pe când El mergea la cer, iată doi bărbaţi au stat lângă ei, îmbrăcaţi în haine albe,
 Care au şi zis: Bărbaţi galileeni, de ce staţi privind la cer? Acest Iisus care S-a înălţat de la voi la cer, astfel va şi veni, precum L-aţi văzut mergând la cer".
                                                             IOAN, FAPTELE SFINŢILOR APOSTOLI, 1, 6-11

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu