vineri, 11 noiembrie 2011

ACATISTUL SFÎNTULUI MUCENIC MINA (11 noiembrie)

Condacul al 9-lea:
Patimile cu care tu ai pătimit să ne fie în ajutorul patimilor noastre şi rănile trupului acoperămînt durerilor ce ne tulbură toată odihna; dă-ne dar în primejdii, răbdarea ta, sfinte, ca printr-însa să dobîndim mîntuirea sufletului şi întărirea neputinţelor noastre spre a a cînta lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 9-lea:
Cu sîngele tău curs pentru dragostea lui Hristos, spală întinăciunea păcatelor noastre, preafericite, şi cu mulţimea minunilor schimbă cugetele celor ce ne prigonesc, spre a nu fi osîndiţi cu nedreptate şi să nu întunece adevărul pricinilor, ce avem după a lor plăcere, că tu eşti cel care descoperi toate nelegiuirile şi ţie se cuvine a cînta:
Bucură-te, mîngîierea celor asupriţi în judecăţi;
Bucură-te, biruinţa ostaşilor ce se luptă pentru credinţă;
Bucură-te, pămînt roditor de fapte bune;
(..)
Bucură-te, Sfinte Mare Mucenic Mina, mult-pătimitorule!

Condacul al 10-lea:
Rămăşiţele călătorului omorît de gazda făcătoare de rău, spre a-i lua aurul cu care mergea la biserica ta, tăindu-l bucăţi şi îngropîndu-l în grădina sa, tu l-ai dezgropat a doua zi, refăcîndu-l precum a fost şi dîndu-i viaţă, de care minune îngrozindu-se ucigaşul, a căzut la picioarele tale cu lacrimi rugăndu-se să nu-l pierzi. Iar călătorul, deşteptat ca din vis după moarte, a dat lui Dumnezeu laudă, cîntînd: Aliluia!

Icosul al 10-lea:
Sărguinţa vinovatului a fost zadarnică de a putea ascunde uciderea acelui străin, pe care, înnoptînd la dînsul, l-a găzduit; că tu, urmîndu-i nevăzut, pentru dragostea ce avea către tine, te-ai arătat a doua zi ca un ostaş împărătesc, cerînd să-ţi dea pe călător; despre care tăgăduind că nu ar avea ştiinţă, i-ai descoperit fapta şi l-ai mustrat cumplit. Pentru aceasta cîntăm ţie:
Bucură-te, minune mai presus de toate minunile;
Bucură-te, cel care ai primit darul de a reface şi a da viaţă trupului tăiat în bucăţi;
Bucură-te, că vinovatul s-a îngrozit de puterea ta;
Bucură-te, că ucisul nu cunoştea de ce este mustrat el, spăimîntîndu-se;
Bucură-te, că fapta aceasta n-ai voit să o descoperi îndată;
Bucură-te, că prin iconomia ta amîndoi se găseau uimiţi;
Bucură-te, prin care călătorul şi-a îndeplinit voinţa, închinîndu-se ţie;
Bucură-te, că şi făgăduinţei lui a urmat, aducînd în biserica ta mari daruri;
Bucură-te, al tuturor ce aleargă la tine, mîngîietorule;
Bucură-te, al celor ce te cinstesc mărite izbăvitorule;
Bucură-te, al fetelor sărace înzestrătorule;
Bucură-te, al celor căzuţi în datorii grele uşurătorule;
Bucură-te, Sfinte Mare Mucenic Mina, mult-pătimitorule!

Condacul al 11-lea:
Taina aceasta mare a sfintei pronii, care prin tine s-a săvărşit, Mina, putîndu-se reface trupul cel tăiat în bucăţi al călătorului ucis şi a se aduce iarăşi la viaţă, este de nepătruns; pentru care, minunîndu-ne de darul ce ţi s-a dat ţie de la Dumnezeu, cu credinţă cîntăm: Aliluia!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu