vineri, 26 octombrie 2012

SINAXAR

În această lună, în ziua a douăzeci şi şasea, pomenirea Sfîntului slăvitului Marelui Mucenic Dimitrie, izvorâtorul de mir şi făcătorul de minuni.

DINTRU ALE LUI METAFRAST

...................................................................................................................................................................
Şi pe episcopul afrorilor (pe care îi socotesc elinii mutaţi din Fenicia), care fiind robit de către barbari l-a izbăvit, arătându-i-se sfântul şi şi slobozindu-l din legăturile ce avea împrejur, l-a îndreptat până la Tesalonic. Iar dacă s-a dus episcopul în Africa, a zidit o biserică Marelui Mucenic Dimitrie, silindu-se încă să-i facă şi un chivot şi un amvon, iar sfântul neîntârziind, ci arătându-se episcopului în vis, i-a zis: "Ia aminte, corabia ce a sosit acum la liman a adus marmore câte îţi trebuie, şi din acelea să iei pentru acea trebuinţă"; deci vorbind episcopul cu corăbierul şi neizbutind, i s-a arătat iarăşi sfântul şi i-a zis : "Că la vârful corăbiei zăceau marmorele", spunându-le tot anume cum şi în ce formă erau şi cum că le cumpărase pe numele fratelui său şi împreună-mucenicului Victor, şi cum că acela i le-a dăruit acum fiind pentru el altele la Constantinopol de i s-a împlinit trebuinţa şi să spună aievea corăbierului în acest chip, că aşa îl va pleca şi le va lua, precum a şi fost. În cetatea Tesalonicului a potolit foametea şi moartea ce era, înconjurând pe la limanuri şi arătându-se corăbierilor, le-a poruncit să pornească cu corăbiile cu bucate acolo degrab, arătându-se atunci şi aievea, de-l vedeau corăbierii cu ochii şi mergea sfântul departe înaintea corăbiilor, umblând pe mare.
..................................................................................................................................................................

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu