marți, 17 ianuarie 2012

Predicţii şi explicaţii

„Cu cât societatea civilă se manifestă şi se face auzită mai mult în spaţiul puiblic, cu cât personalul de conducere dă mai mult dovadă de solicitudine şi consideraţie, cu atât cele două părţi se întâlnesc mai puţin în profunzime. Distanţa dintre bază şi vârf creşte inexorabil. Asta fiindcă, într-adevăr, acolo sus se petrece altceva decât s-a promis, şi anume agregarea tuturor acestor decizii negociate, pe rând, cu mare tam-tam, strângerea laolaltă a tuturor acestor acţiuni desfăşurate dispersat într-o orientare unificatoare.(...)     
Ajungem la contradicţia originală a unei societăţi care se cunoaşte incomparabil în detaliu, fără să se înţeleagă în ansamblu. Vrând să-şi ofere o imagine exactă despre sine însăşi, vrând să facă dreptate totalităţii componentelor sale, ea ajunge să-şi scape sieşi. În numele democraţiei, ea întoarce spatele exigenţei democratice supreme, aceea de a se autoguverna.                                                                                             
Astfel, putem risca să spunem că vom constata, într-o bună zi, că democraţia porneşte într-o altă direcţie. O zi imposibil de prevăzut, dar o zi marcată dinainte, totuşi, în dispozitivul democraţiei aşa cum se desfăşoară el din nou astăzi. Logica sa procedurală-identitară lasă să se întrevadă, încă de pe acum, punctul de contradicţie în jurul căruia va avea loc răsturnarea ciclului. La un moment dat, idealul autoguvernării va readuce în centrul atenţiei, ca elemente de sprijin indispensabile, aceste dimensiuni ale generalităţii publice şi ale unităţii colective repudiate de aspiraţiile actuale. Ele se vor recompune într-o nouă lumină, în vreme ce însuşi idealul autonomiei va găsi un nou limbaj”.
Marcel Gauchet, Ieşirea din religie, Traducere din fanceză de Mona Antohi, Bucureşti, Humanitas, 2006, pp.143-146 (Versiunea originală: Marcel Gauchet, La religion dans la démocratie, Éditions Gallimard, 1998).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu