duminică, 25 martie 2012

Bunavestire

Îngerul cel mai întîistătător, din cer a fost trimis să zică Născătoarei de Dumnezeu: bucură-te. Şi împreună cu glasul cel netrupesc, văzîndu-Te pe Tine, Doamne, întrupat, s-a spăimîntat, şi a stătut strigînd către dînsa unele ca acestea:
Bucură-te, Cea prin care răsare bucuria.
Bucură-te, Cea prin care piere blestemul.
Bucură-te, Cea prin care se înnoieşte făptura.
Bucură-te, chemarea lui Adam celui căzut.
Bucură-te, izbăvirea lacrimilor Evei.
Bucură-te, înălţime, întru care cu anevoie se suie gîndurile omeneşti.
Bucură-te, adîncime, care nu te poţi vedea lesne nici cu ochii îngereşti.
Bucură-te, că eşti scaun Împăratului.
Bucură-te, că porţi pe Cel ce poartă toate.
Bucură-te, steaua, care arăţi Soarele.
Bucură-te, pîntecele dumnezeieştii întrupări.
Bucură-te, Cea prin care prunc Se face Făcătorul.
Bucură-te, Mireasă, pururea Fecioară.
...................................................................................
Steaua cea cu dumnezeiască mergere văzînd-o magii, au mers pe urma luminii ei; şi ţinînd-o ca pe o făclie, cu dînsa căutau pe Împăratul cel tare; şi ajungînd pe Cel neajuns, s-au bucurat strigîndu-i: Aliluia.
Au văzut fiii haldeilor în mîinile Fecioarei pe Cel ce a zidit pe oameni cu mîna; şi cunoscîndu-L a fi Stăpîn, măcar de a şi luat chip de rob, s-au grăbit cu daruri a-I sluji Lui şi a striga Celei binecuvîntate:
Bucură-te, maica stelei celei neapuse.
Bucură-te, raza zilei celei de taină.
Bucură-te, ceea ce ai stins cuptorul înşelăciunii.
Bucură-te, ceea ce luminezi pe tăinuitorul Treimii.
Bucură-te, ceea ce ai lepădat din dregătorie pe tiranul cel fără omenie.
Bucură-te, ceea ce ai arătat pe Domnul Hristos iubitorul de oameni.
Bucură-te, ceea ce ne-ai izbăvit de slujirea cea idolească.
Bucură-te, ceea ce ne curăţeşti de lucrurile cele întinate.
Bucură-te, ceea ce ai stins închinăciunea focului.
Bucură-te, ceea ce ne-ai izbăvit de văpaia patimilor.
Bucură-te, îndreptătoarea înţelepciunii celor credincioşi.
Bucură-te, veselia tuturor neamurilor.
Bucură-te, Mireasă, pururea fecioară.
Icosul 1, Condacul al 5-lea şi Icosul al 5-lea din ACATISTUL BUNEIVESTIRI, în Rugăciuni şi învăţături de credinţă ortodoxă, Tipărită prin străduinţa, cu binecuvîntarea şi precuvîntarea Înalt Prea Sfinţitului Dr. Nestor Vornicescu, Mitropolitul Olteniei, Editura Mitropoliei Olteniei, Craiova, 1984


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu