marți, 20 martie 2012

SINAXAR

În această lună, în ziua a douăzecea, pomenirea sfinţilor cuvioşilor părinţi, ucişi de arabi în Mânăstirea sfântului Sava cel sfinţit.
Aceşti sfinţi părinţi, adunându-se din diferite locuri, petreceau la Mânăstirea sfântului Sava, slujind pe Dumnezeu cu multă nevoinţă şi cu frumoasă vieţuire. Dar diavolul cel pizmaş şi urâtor de bine, a ridicat asupra lor pe etiopienii cei păgâni, care socoteau să găsească la ei mulţime multă de bogăţie. Fiindcă după ce au venit în mânăstire nu au găsit nimic, atunci pe unii dintre vieţuitorii de aici i-au despicat cu sabia în două, pe alţii i-au împuns cu sabia, încât sângele lor curgea pretutindeni; altora le-au tăiat capetele, iar pe alţii i-au ucis, după ce i-au supus la diferite chinuri. Iar cuvioşii mulţumind lui Dumnezeu şi-au dat sufletele, dobândind viaţa cea fericită şi veşnică a împărăţiei cerurilor, pentru care au îndurat şi truda pustniciei şi lupta lor mucenicească.
Tot în această zi, pomenirea precuviosului părintelui nostru Nichita Mărturisitorul, episcopul Apoloniadei.
Acest preacuvios părinte al nostru şi mărturisitor, pe vremea luptătorilor împotriva sfintelor icoane era episcop al Apoliniadei şi era nu numai credincios şi evlavios şi cu totul drept în credinţa lui, ci şi milostiv şi plin de dragoste faţă de oameni, vestit în cunoştinţe şi în cuvânt. Fiind silit să se lepede de închinarea la sfintele Icoane ale Domnului nostru Iisus Hristos şi ale preacuratei Sale Maici, ale sfinţilor îngeri şi ale tuturor sfinţilor şi neplecându-se, a fost condamnat la surghiun şi supus la chinuri de neîndurat. Din pricina acestora îmbolnăvindu-se cumplit, şi-a dat sfântul său suflet în mâinile lui Dumnezeu.
Tot în această zi, pomenirea sfintelor şapte femei, celor din Aminsos: Alexandra, Claudia, Eufrasia, Matrona, Iuliana, Eufimia şi Teodosia.
Aceste şapte sfinte femei au trăit în vremea împăratului nelegiuit Maximian. Acesta pornind o prigoană mare împotriva creştinilor, în cetatea Aminsos, au fost aduse în faţa mai-marelui cetăţii aceste şapte femei pline de curaj. Şi mărturisind că sunt creştine şi spunând mai-marelui cetăţii că este un om crud, lipsit de omenie şi vrăjmaş, mai întâi au fost lovite cu toiege, după ce au fost dezbrăcate; apoi li s-au tăiat sânii cu sabia. După aceasta au fost spânzurate şi li s-au sfâşiat trupurile cu gheare de fier, până când li s-au văzut cele dinăuntru şi în cele din urmă au fost aruncate într-un cuptor cu foc, dându-şi astfel sufletele lor Domnului.
Tot în această zi, pomenirea sfântului Mucenic Rodian, care de sabie s-a săvârşit.
Tot în această zi, pomenirea sfântului Achile eparhul, care de sabie s-a săvârşit.
Tot în această zi, pomenirea sfântului Lolion, care cu pumnii finnd lovit s-a săvârşit.
Tot în această zi, pomenirea sfântului Emanoil, care prin sabie s-a săvârşit.
Tot în această zi, pomenirea sfântului noului mucenic Miron Criteanul, care a mărturisit în Creta, la anul 1793 şi care prin sugrumare s-a săvârşit.
Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi. Amin.
Vieţile Sfinţilor de peste tot anul. După sinaxarele din mineie, triod şi pentisoctar, Editura Biserica Ortodoxă Alexandria, 2003, pp.318-319.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu