vineri, 6 decembrie 2013

Sfântul Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, făcătorul de minuni

„Deci tânărul cel îmbunătăţit şi curat, având în sine Duhul lui Dumnezeu, se arăta cu totul duhovnicesc, arzând cu duhul şi slujind Domnului cu frică, încât nu se vedea la dânsul nici un fel de nărav tineresc, ci numai obiceiurile omului bătrân, pentru care tuturor s-a făcut minunat şi slăvit. Căci – aşa cum omul cel bătrân, dacă are obiceiurile celor tineri, este luat în râs de toţi – tot astfel şi tânărul, dacă are năravul bărbatului bătrân, se cinsteşte de toţi cu mirare; pentru că sînt nepotrivite tinereţile pentru bătrâneţe, dar bătrâneţile în tinereţe sînt cinstite şi frumoase”.

...

„Bucură-te, cel ce împreună cu îngerii eşti locuitor;
(...)
Bucură-te, că aduci minuni întru pace;
(...)
Bucură-te, limpede-cugetare a celor necăjiţi;
(...)
Bucură-te, că în dar ai luat, în dar împarţi tămăduiri;
(...)
Bucură-te, îndreptarea celor rătăciţi;
Bucură-te, că alta nu ştiu să grăiesc, fără numai: Bucură-te!;
(...)
Bucură-te, căci cu Arhanghelii te veseleşti;
Bucură-te, că fără de materie, cu Heruvimii, slujeşti Făcătorului;
(...)
Bucură-te, întunecătorul nedreptăţii;
(...)
Bucură-te, Nicolae, mare făcătorule de minuni!”

Din Viaţa, canonul şi acatistul Sfîntului Nicolae, făcătorul de minuni, Ediţie îngrijită de Florin Stuparu, Bucureşti, Editura Sophia, 2012, pp.9-10; 92; 94; 96; 98; 101; 105; 108.Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu