miercuri, 31 decembrie 2014

„Găzduirea mea în locuința Dvs. (…)”

„ (…) Prin taina botezului, Domnul mi-a șters păcatele, m-a dezintegrat și m-a reintegrat ca pe o făptură nouă, mi-a redat încrederea în mine și m-a onorat cu încrederea Sa. Pe plan istoric și al condiției vieților individuale ați realizat o lucrare analogă; printr-un act de caldă, apropiată și deplină prietenie îmi dați convingerea că un trecut de care nu am a mă lăuda a fost anulat, uitat, răscumpărat, înnoit.
Într-o scrisoare a Dvs. ați binevoit a folosi cuvintele «cu veche prietenie». Găzduirea mea în locuința Dvs. dovedește în fapt absoluta sinceritate a cuvintelor acestora. Ba, le și amplifică, le energizează, le consfințește. A locui la Dvs. e pentru mine o purificare, o catharsis, acea lovitură de spadă pe umăr care semnifică înnobilarea și implică încrederea, mărinimia, bunătatea (…)” – Nicu Steinhardt către Mircea Eliade, 3 noiembrie 1979
(…) «Dumnezeu al dragostei, Ție îți sunt dator a mulțumi pentru dulcele simțământ al dragostei și ocrotirii de care mă bucur»(…)- Nicu Steinhardt către Mircea Eliade, Dec. 27th 1979
„(…) E oare nevoie să vă spun cât de fericit mă simt aici, cât de puțin îmi vine a crede că totul e adevărat, cât de îmbietor e cartierul Montmartre, cât de nespus de recunoscător vă sunt, duduii Christinel și Dvs?
O superbă piesă de Claude Rich la [Théâtre de l’]Oeuvre: Un habit pour l’hiver. Se cuvine să o vedeți neapărat!
Întru mulți și fericiți ani! De la mine nenumărate mulțumiri, de la Dumnezeu, sănătate, răsplată, ocrotire, har.
Ever gratefully yours, (…)- Nicu Steinhardt către Mircea Eliade, [Paris] 31.XII. 1979

Din volumul Postlegomena la felix culpa. Mircea Eliade, evreii şi antisemitismul, Volumul I, Culegere de texte de Liviu Bordaş, Ediţie îngrijită de Mihaela Gligor şi Liviu Bordaş, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2012, pp.105-106; 108-109.

Ceva mă face să simt nevoia de a le mulțumi acum, la sfârșit de an, tuturor celor ce m-au găzduit în sufletele, în cărțile și în locuințele lor și fără de chirie și inestimabil și în toate anotimpurile.

Mulți ani trăiască!


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu