duminică, 6 decembrie 2015

Tinereţile pentru bătrîneţe

„Deci tînărul cel îmbogăţit şi curat, avînd în sine Duhul lui Dumnezeu, se arăta cu totul duhovnicesc, arzînd cu duhul şi slujind Domnului cu frică, încît nu se vedea la dînsul nici un fel de nărav tineresc, ci numai obiceiurile omului bătrîn, pentru care tuturor s-a făcut minunat şi slăvit. Căci  ‒ aşa cum omul cel bătrîn, dacă are obiceiurile celor tineri, este luat în rîs de toţi ‒ tot astfel şi tînărul, dacă are năravul bărbatului bătrîn, se cinsteşte de toţi cu mirare; pentru că sunt nepotrivite tinereţile pentru bătrîneţe, dar bătrîneţile în tinereţe sunt cinstite şi frumoase”.

Din Viaţa, canonul şi acatistul Sfîntului Nicolae făcătorul de minuni, Ediţie îngrijită de Florin Stuparu, Bucureşti, Editura Sophia, 2012, pp. 9-10

http://www.sophia.ro/Sfantul-Nicolae-facatorul-de-Minuni.-Viata-Canonul-Acatistul-de-autor-ro-589.htm

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu